Celem fizjoterapii jest przede wszystkim przywrócenie sprawności i poprawa funkcjonalności w życiu codziennym osób dotkniętych urazem, chorobą lub niepełnosprawnością.
Fizjoterapeuci zajmują się diagnostyką i leczeniem schorzeń oraz problemów występujących w obrębie narządu ruchu, układu nerwowego, oddechowego oraz układu krążenia.
Fizjoterapia ortopedyczna i neurologiczna
Fizjoterapia jest pomocna dla osób w każdym wieku,
z różnymi schorzeniami:
Podstawą fizjoterapii jest właściwe postawienie diagnozy oraz dopasowanie odpowiednich metod działania, aby uzyskać maksymalne efekty terapeutyczne oraz skrócić czas powrotu do pełnej sprawności po urazach czy zabiegach chirurgicznych.
Ból czy dyskomfort pojawiający się w trakcie terapii jest kwestią indywidualną. Ponieważ każdy pacjent ma swój własny próg bólu, dlatego tak ważna jest komunikacja w trakcie zabiegu. Fizjoterapeuci zwracają na to szczególną uwagę podczas terapii i mogą ją zmodyfikować, jeśli jest zbyt trudna lub bolesna dla pacjenta.