Fizjoterapia stomatologiczna jest dziedziną medycyny, która zajmuje się badaniem, a także leczeniem zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. Ważnym elementem fizjoterapii jest badanie funkcjonalne, które ocenia dysfunkcję mięśni żucia, stawu skroniowo-żuchwowego oraz całej postawy ciała. Ocena funkcjonalna polega na specyficznych testach manualnych i antropometrii. Terapia wykorzystuje techniki terapii manualnej, relaksacyjne, reedukacji wzorców posturalnych oraz ćwiczenia, które mają działanie przeciwbólowe, przywracające fizjologiczny zakres ruchu i zmniejszające napięcie mięśni.
Fizjoterapia stomatologiczna
Fizjoterapię stomatologiczną
stosujemy w przypadkach: