FDM (Fascial Distortion Model)

FDM (Fascial Distortion Model)
FDM (Fascial Distortion Model)jest to metoda leczenia zaburzeń powięziowych. Bazuje na założeniach że odksztalcenia powięzi  są główną przyczyną zaburzeń funkcji narządu ruchu. Charakterystycznym elementem diagnostycznym jest język ciała wyrażany przez sześć odkształceń powięziowych. Metodę FDM cechuje wysoka efektywność w leczeniu takich urazów jak: skręcenia, zwichnięcia, naderwania mięśni. Znajduje ona zastosowanie w dolegliwościach ortopedycznych oraz urazach sportowych.
FDM znajduje zastosowane w diagnozowaniu i leczeniu dzieci i niemowląt . Zanim dziecko zostanie poddane działaniom fizjoterapeutycznym powinniśmy przeprowadzić badanie i korektę istniejących dystorsji zgodnie z modelem FDM. Badanie i leczenie niemowląt i dzieci według koncepcji FDM obejmuje leczenie zaburzeń w części kranialnej, kolki, torticolis, dzieci płaczliwe.