Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a jest systemem diagnostyczno- terapeutycznym.  Metoda jest skierowana  do wszystkich pacjentów z dolegliwościami  aparatu ruchu, charakteryzuje ją precyzyjna diagnostyka. Poprzez wywiad i badanie funkcjonalne  uzyskujemy kompletną informację na temat pacjenta, dlatego możemy zastosować bezpośrednie i szybkie leczenie.