NDT- Bobath

NDT- Bobath

NDT- Bobath–  metoda skierowana jest do pacjentów po urazach czaszkowo- krzyżowych i udarze mózgu. czyli pacjentów z zaburzeniami Centralnego Układu Nerwowego.  Szcególny nacisk w pracy tą metodą kładzie się na normalizację napięcia mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy.