PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe)

PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe)

PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe) Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Koncepcja PNF zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii  zdrowe regiony ciała. Wykorzystuje rezerwy tkwiące w organizmie , motywuje do dalszego działania oraz zapewnia bezbolesną pracę z pacjentem.