Leczenie w przypadku rozpoznania raka gruczołu krokowego uzależnione jest od stanu klinicznego i wieku pacjenta. Zakwalifikowanie pacjenta do radioterapii lub radykalnej prostatektomii (chirurgiczne wycięcie gruczołu krokowego) naraża pacjenta na wystąpienie powikłań np. nietrzymanie moczu oraz zaburzenia erekcji.

Dlatego ważnym elementem leczenia jest fizjoterapia urologiczna, która, jak podkreślają
eksperci jest niezbędną częścią procesu leczenia i powinna rozpoczynać się już przed
planowanym zabiegiem wycięcia gruczołu krokowego lub radioterapią. Jeśli pacjent jest
przed interwencją chirurgiczną bądź radioterapią, celem będzie przygotowanie go do zabiegu.

Fizjoterapia urologiczna po usunięciu prostaty
Będzie to między innymi uzyskanie wydolności mięśni dna miednicy i zwiększenie ogólnej wydolności organizmu oraz poprawa trofiki tkanek, głównie w obrębie miednicy. Po 3-4 tygodniach od zabiegu następuje kontynuacja fizjoterapii. W rehabilitacji dna miednicy stosuje się USG w celu kontroli pracy dna miednicy oraz EMG Biofeedback (kontrola pracy mięśni dna miednicy z zastosowaniem sondy doodbytniczej) a także terapię manualną.