Prostata (gruczoł krokowy, stercz) jest narządem wielkości kasztana, położony jest w miednicy pod pęcherzem moczowym, przez jego miąższ przebiega część cewki moczowej.
Początkowo choroba przebiega bezobjawowo, dlatego często rozpoznaje się ją w stanie znacznego zaawansowania. Diagnostyka opiera się na wywiadzie, badaniu per rectum, badaniach laboratoryjnych (PSA), diagnostyce obrazowej (USG, TK, MRI, Scyntygrafia, RTG) oraz biopsji stercza z badaniem histopatologicznym.
Leczenie w przypadku diagnozy raka gruczołu krokowego uzależnione jest od stanu klinicznego i wieku pacjenta. Zakwalifikowanie pacjenta do radioterapii lub radykalnej prostatektomii (chirurgiczne wycięcie gruczołu krokowego) naraża pacjenta na wystąpienie powikłań t.j.:nietrzymanie moczu oraz zaburzenia erekcji..
Ze względu na powikłania występujące po zabiegu rehabilitacja urologiczna powinna być integralną częścią leczenia pacjentów zmagających się z rakiem prostaty zarówno przed jak i po zabiegach radykalnej prostatektomii. Zabieg radykalnej prostatektomi może zostać przeprowadzony z użyciem metody otwartej, laparoskopowej bądź z wykorzystaniem robota chirurgicznego. Eksperci wskazują, że dla operowanych pacjentów rehabilitacja urologiczna to niezbędna część procesu leczenia i powinna rozpoczynać się już przed planowanym zabiegiem.